Vastloodud sihtkapitali kaudu saab toetada meeskonda

Tartu Kultuurkapitali juurde asutati korvpalli sihtkapital, millega toetatakse meeste korvpalli arengut Tartus. Sihtkapitali kogutakse raha eraannetajatelt, nii üksikisikutelt kui firmadelt.

Stipendiumile võivad kandideerida Tartu linnas Eesti meistrivõistlustel kõrgeimal tasemel mängiva korvpallimeeskonna liikmed ehk algaval hooajal Tartu Ülikool/Rocki meeskonna liikmed.

Stipendiumi määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud viieliikmeline stipendiumikomisjon, mille liikmetest kaks on sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogust. Kultuurkapitali poolt nimetati komisjoni Toomas Tein ja Tarmo Kikerpill, ülejäänud kolm liiget on veel nimetamata.

„Sihtkapitali makstavad stipendiumid aitavad kaasa Tartu esindusmeeskonna taseme säilimisele ja loodetavasti ka tõusule. Raha jõuab fondi eratoetajatelt ehk neilt, kellele läheb Tartu meeskonna käekäik korda. Nüüd on kõikidel võimalus meeskonna tegemisi toetada kandes raha sihtkapitali arvele, mille kaudu jõuab see otse võistkonna liikmeteni,“ selgitas TÜ akadeemilise spordiklubi korvpallidivisjoni juht Andres Ottender sihtkapitali toimimise põhimõtet.

Sihtkapitali statuudi järgi antakse stipendiumi välja kuni neli korda aastas.

Seega on nüüd loodud võimalus kõikidel Tartu korvpalli heast käekäigust lugupidavatel eraisikutel ja firmadel toetada otse linna kõrgeimal tasemel mängivat meeskonda sõltumata meeskonda majandavast klubist. Lisaks annab sihtkapital võimaluse toetada Tartu esindusmeeskonda ka kõigil neil, kes ei soovi sõlmida klubiga sponsorilepinguid.

Annetuse tegemiseks tuleb teha ülekane SA Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele. Ülekande selgitusse lisada märgusõna „Korvpall“ ja füüsilisest isikust annetaja korral tema isikukood.

SA Tartu Kultuurkapital arveldusarved on järgmised:
Swedbank – EE092200221011379347
SEB Pank – EE251010102052050006
Danske Bank A/S Eesti filiaal – EE813300334408570002

Eraisikutest annetajad saavad annetustelt kalendriaasta maksustatavast tulust 21% tulumaksu tagasi.

Juriidiliste isikute puhul on maksuvaba 3% maksustamisperioodi sotsiaalmaksuga maksustavast summast või 10% viimase majandusaasta kasumist.

Toeta Tartu korvpalli ja tule saali oma meeskonnale kaasa elama!

No Comments

Lisa kommentaar