Õppemaks

Korvpalli treeningud toimuvad  Tartu Ülikooli Spordihoone (Ujula 4) pallisaalides või kergejõustikuhallis Korvpalli spordijuht:
Esko Tõnisson
esko.tonisson@ut.ee
737 6858

Korvpallikooli treeningud toimuvad registreeritud õppekava alusel algettevalmistuse (AE) ja õppe-treening (ÕT) astmetes.

Spordikooli astumisel sõlmitakse õpilase esindaja ja Spordiklubi vahel ÕPPELEPING.

Õppemaks tasutakse jooksva kuu eest arve alusel, arvele on märgitud kogu maksmiseks vajalik info. Selgitusse tuleb märkida lapse nimi ja arve number, viitenumber tuleb kindlasti märkida viitenumbri lahtrisse. Tasutud õppemaks kajastub arve maksja tuludeklaratsioonis.

Õppeperiood (01.09.-31.08.)
sisaldab õppetegevust, vaheaegasid
 Õppetegevus  Aastamaks Kuumaks
AE – algettevalmistus (U8-U9) 12 kuud (sept-august) sept-august 360€ 30€
AE – algettevalmistus (U10-U12) 12 kuud (sept-august) sept-august 480€ 40€
ÕT-õppetreening U13-U14, U16 (II grupp) 12 kuud (sept-august) sept-august 600€ 50€
ÕT-õppetreening U15-U16, U18 (II grupp) 12 kuud (sept-august) sept-august 720€ 60€
ÕT – esiliiga, U18 (I grupp) 12 kuud (sept-august) sept-august 840€ 70€
Ettevalmistusaste lasteaedades
Treening 1 x nädalas 8 kuud (okt-mai) okt-mai 15€
Treening 2 x nädalas 8 kuud (okt-mai) okt-mai 24€
Ettevalmistusaste koolides
Treening 1 x nädalas 10 kuud (sept-juuni) sept-juuni 18€
Treening 2 x nädalas 10 kuud (sept-juuni) sept-juuni 30€
Treening 3 x nädalas 10 kuud (sept-juuni) sept-juuni 40€

Tasudes septembris kogu õppeperioodi (september kuni august) korraga on hinnasoodustus 15% aastamaksult. Aastamaksuna on treeningute eest võimalik tasuda ühes osas ainult septembris, soodustusega arve saamiseks tuleb ühendust võtta spordijuhiga esko.tonisson@ut.ee. Kuu kaupa tasudes rakendub õppetegevusest vabadel kuudel (vaheaeg) õppemaksu soodustus 50% kuumaksust. Vaheaja soodustus sisaldub soodustuse määras, kui kogu perioodi õppemaks tasutakse ühes osas (aastamaksega).

Täiendav soodustus 10% igale lapsele, kui ühest perest osaleb spordiklubi treeningutel kaks või enam last. Soodustuse saamiseks tuleb ühendust võtta spordijuhiga. Tasumise soodustust ja mitme lapse soodustust ei liideta, esmalt arvestatakse mitme lapse soodustus (10%) ja seejärel tasumise perioodi soodustus (15%).

Õppemaksu makstakse kogu õppeperioodi vältel, ajutine treeningutel mitteosalemine ei vabasta Õpilast õppemaksu tasumisest. Kui õpilane ei ole osalenud treeningtegevuses ühes kuus vähemalt 20 järjestikust kalendripäeva ja õpilase esindaja teavitab sellest spordijuhti kirjalikult taas esitamist võimaldavas vormis (nt tervislikel põhjustel esimesel võimalusel ja pikema reisi puhul enne reisi), on soodustus antud perioodi kuutasust 50%. Laagrite ja väljaspool õppeperioodi toimuva treeningtegevuse eest tasutakse õppemaksu täiendavalt vastavalt õppetegevuses osalemisele.

Esimese treeningkuu (kuu=kalendrikuu) õppemaks tuleb tasuda täies ulatuses, kui õppeleping on sõlmitud 1.-14. kuupäeval. Kui õppeleping on sõlmitud 15.—31. kuupäeval, kehtib esimesele treeningkuule soodustus 50%.

Treeningutele pääsemiseks peab Õpilasel olema kaasas Klubikaart, mida saab soetada administraatorilt (deposiit 1,60€) või ID-kaart, mis täidab Klubikaardi funktsiooni.

Õppelepingu lõpetamiseks esitab Õpilase esindaja taas esitamist võimaldavas vormis avalduse kahenädalase etteteatamise tähtajaga.

Korvpalli õppemaksu infoleht (.pdf)