Õppemaks

Meil on hea meel, et olete valinud Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi Spordikooli!

Korvpallikooli treeningud toimuvad registreeritud õppekava alusel algettevalmistuse (AE) ja õppe-treening (ÕT) astmetes.

Spordikooli astumisel sõlmitakse õpilase esindaja ja Spordiklubi vahel ÕPPELEPING. Õppelepingu saab kas kodulehelt, treenerilt või TÜ spordihoone (Ujula 4, Tartu) administraatorilt. Mõlema poole poolt allkirjastatud õppelepingu alusel kantakse Teie laps meie infosüsteemi ning ta pääseb treeningutele. Sellest tulenevalt palume koheselt täita õppeleping (paberil kahes eksemplaris või digitaalselt) ning edastada allkirjastatud leping Spordiklubisse, millest üks eksemplar saadetakse Teile spordiklubi poolt allkirjastatuna tagasi. Paberil allkirjastatud lepingu palume tuua spordiklubi administraatorile ning digiallkirjastatud lepingu palume saata spordijuhile: kadri.vernik@ut.ee

Õppemaks tasutakse jooksva kuu eest arve alusel, arvele on märgitud kogu maksmiseks vajalik info. Selgitusse tuleb märkida lapse nimi ja arve number, viitenumber tuleb kindlasti märkida viitenumbri lahtrisse. Tasutud õppemaks kajastub arve maksja tuludeklaratsioonis.

KORVPALL Õppeperiood (01.09.-31.08.)
sisaldab
õppetegevust, vaheaegasid
Õppetegevus Vaheaeg Aastamaks Kuumaks
AE – algettevalmistus (teine aasta kuni U12 k.a.)

sünniaasta 2009 ja nooremad
12 kuud
(sept-august)
sept-august 480 € 40 €
ÕT – õppetreening U13-U16

sünniaastad 2005-2008
12 kuud
(sept-august)
sept-august 540 € 45 €
ÕT – õppetreening U17-U18

sünniaastad 2002-2004
12 kuud
(sept-august)
sept-august 624 € 52 €
ÕT – I ja II liiga 12 kuud
(sept-august)
sept-august 720 € 60 €
Korvpalli esimene õppeaasta ja s. 2011-2013 september ja oktoober 2019 õppemaksu vabastus 100%, kui leping sõlmitud 01. oktroobriks, “klikk” olemas 12 kuud
(sept-august)
sept-juuni juuli – august 24 €
Ettevalmistusaste (lasteadades) 2 x nädalas 9 kuud
(sept-mai)
sept-mai 18 €
Ettevalmistusaste (koolides) 2 x nädalas 10 kuud
(sept-juuni)
sept-juuni 18 €
Eelettevalmistusaste (lasteaedades)1 x n 9 kuud
(sept-mai)
sept-mai 12 €
Ettevalmistusaste (koolides) 3 x nädalas 10 kuud
(sept-juuni)
sept-juuni 24 €

 

Tasudes septembris kogu õppeperioodi (september kuni august) korraga on hinnasoodustus 15% aastamaksult. Aastamaksuna on treeningute eest võimalik tasuda ühes osas ainult septembris, soodustusega arve saamiseks tuleb ühendust võtta spordijuhiga kadri.vernik@ut.ee. Kuu kaupa tasudes rakendub õppetegevusest vabadel kuudel (vaheaeg) õppemaksu soodustus 50% kuumaksust. Vaheaja soodustus sisaldub soodustuse määras, kui kogu perioodi õppemaks tasutakse ühes osas (aastamaksega).

Täiendav soodustus 10% igale lapsele, kui ühest perest osaleb spordiklubi treeningutel kaks või enam last. Soodustuse saamiseks tuleb ühendust võtta spordijuhiga. Tasumise soodustust ja mitme lapse soodustust ei liideta, esmalt arvestatakse mitme lapse soodustus (10%) ja seejärel tasumise perioodi soodustus (15%).

Õppemaksu makstakse kogu õppeperioodi vältel, ajutine treeningutel mitteosalemine ei vabasta Õpilast õppemaksu tasumisest. Kui õpilane ei ole osalenud treeningtegevuses ühes kuus vähemalt 20 järjestikust kalendripäeva ja õpilase esindaja teavitab sellest spordijuhti kirjalikult taas esitamist võimaldavas vormis (nt tervislikel põhjustel esimesel võimalusel ja pikema reisi puhul enne reisi), on soodustus antud perioodi kuutasust 50%. Laagrite ja väljaspool õppeperioodi toimuva treeningtegevuse eest tasutakse õppemaksu täiendavalt vastavalt õppetegevuses osalemisele.

Esimese treeningkuu (kuu=kalendrikuu) õppemaks tuleb tasuda täies ulatuses, kui õppeleping on sõlmitud 1.-14. kuupäeval. Kui õppeleping on sõlmitud 15.—31. kuupäeval, kehtib esimesele treeningkuule soodustus 50%.

Treeningutele pääsemiseks peab Õpilasel olema kaasas Klubikaart, mida saab soetada administraatorilt (deposiit 1,60€) või ID-kaart, mis täidab Klubikaardi funktsiooni.

Õppelepingu lõpetamiseks esitab Õpilase esindaja taas esitamist võimaldavas vormis avalduse kahenädalase etteteatamise tähtajaga.

Korvpalli õppemaksu infoleht (.pdf)