Tartu Ülikooli korvpallimeeskond toetub edaspidi üliõpilasspordile

Tartu Ülikooli rektoraat ja Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhtkond arutas korvpalliklubi tulevikku ning otsustas lõpetada senise elukutselistest mängijatest koosneva meeskonna tegevuse. Ülikooli korvpalli jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise arengu tagamiseks hakkab TÜ korvpallimeeskond edaspidi toetuma üliõpilasspordile ning eelkõige kohalikule järelkasvule.

Tartu Ülikooli kantsleri Meelis Luha sõnul oli akadeemilise spordiklubi rahaline puudujääk 2017. a lõpus ligikaudu paarsada tuhat eurot. „Kõige suuremad kulud on tekkinud korvpalliklubi tegevusest. Kui spordiklubi tegevus jätkub samadel põhimõtetel ja samas mahus, kasvab puudujääk aasta lõpuks poole miljoni euroni. Seetõttu on muudatused vältimatud,“ tõdes Luht, tuginedes spordiklubi rahalise seisu analüüsile. „Nüüd peame langetama otsused, kuidas minna edasi.“

Tartu korvpallihuvilistele on teada, et Tartu Ülikooli korvpalliklubi on juba aastaid otsinud suuremat rahalist tuge väljastpoolt, sest ülikool ja Tartu linn kahekesi ei suuda klubi piisavas mahus toetada. Välismängijaid palgata on kallis, juba praegu moodustavad umbes kaks kolmandikku klubi kuludest profikorvpallurite töötasud. „Nimisponsorit on väga raske leida ja ka väiksemate toetajate otsimisel pole töö toonud piisavalt tulemusi. Sponsorluse maht võiks olla kolm kuni neli korda suurem kui praegu,“ rääkis Meelis Luht.

Luht rõhutas, et korvpall ei ole ülikooli põhitegevus. „Ei tohi unustada, et Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis tegeletakse ka muude spordialadega peale korvpalli. Meie eesmärk on toetada pigem üliõpilassporti, mis tähendab sportimise sidumist õppimise ja teadustööga. Seepärast olemegi otsustanud korvpallimeeskonda reformida,“ rääkis ta. „Me vaatame üle seniste mängijate lepingud ja loome uue, meie enda üliõpilastest koosneva meeskonna.“

„Selliseid kokkuvõtteid tehakse iga hooaja lõpus, midagi eripärast siin ei ole,“ kirjeldas olukorra tagamaid Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korvpallidivisjoni juht, TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi direktor Priit Kaasik.

Üliõpilasspordi arendamist jätkab spordiklubi tihedas koostöös TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudiga. „Kindlasti jätkub ka korvpallikooli tegevus. Meie eesmärk on pakkuda Eesti koondisele järelkasvu, toetades noori andekaid sportlasi,“ lisas Kaasik.

„Tahame, et Tartu Ülikool ja selle korvpallimeeskond oleksid atraktiivsed neile noortele, kes soovivad teha sporti ülikoolis õppimise kõrvalt,“ sõnas Meelis Luht. „Hakkame välja töötama tegevuskava, et noored teaksid, et nad on ülikooli meeskonda oodatud ja kuidas sinna jõuda.”

Meelis Luht on kindel, et ka üliõpilasmeeskond suudab pakkuda fännidele väga põnevaid spordielamusi. „Hea näide on Tartu Ülikooli võrkpallinaiskond, mis tõi sel aastal koju Eesti meistritiitli ning võitis Eesti karikavõistlused ja Balti liiga,“ ütles ta.

Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis saab tegeleda rohkem kui 20 spordialaga. Sügiseks valmib spordiklubi arengukava, millega seatakse järgmiste aastate eesmärgid.

Korvpallimeeskonna Tartu Ülikool aluspõhimõtted

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi muudavad korvpalliesindusmeeskonna toimimismudelit, et tagada korvpalli jätkusuutlik ning konkurentsivõimeline areng. Tartu esindusmeeskond hakkab toetuma üliõpilasspordile ja kohalikule järelkasvule.

Korvpallimeeskonna Tartu Ülikool toimimise aluspõhimõtted

  1. Tartu Ülikooli esindusmeeskonna kontseptsioon tugineb üliõpilasspordile. Meeskonna põhituumiku moodustavad Tartus sirgunud või ülikoolis õppivad korvpallurid. Luuakse motivatsioonisüsteem, mis annab võimaluse nii õppida kui ka sportida tulemuslikult. Peame hariduse omandamist sama oluliseks kui korvpallioskusi. Sobivate üliõpilaskandidaatide leidmiseks kasutame rahvusvahelist värbamist.
  2. Tartu on üliõpilaslinn ja selle esindusmeeskond on üliõpilasmeeskond. Tartu on Eesti parim koht, kus on võimalik saada väga hea gümnaasiumi- ja ülikooliharidus ning kujuneda ühtlasi väga heaks korvpalluriks.
  3. Tagatakse korvpallipüramiidi toimimine algajatest kuni esindusmeeskonnani. Korvpallikooli järelkasvumudelit muudetakse nii, et U18-meeskonnaga lõppenud arenguteelt liigub korvpallikooli kasvandik suunda, kus ta on motiveeritud õppima ülikoolis ja tal on head võimalused jätkata mängimist Tartu Ülikooli esindusmeeskonnas. Seni on olnud U18-meeskonnast esindusmeeskonda liikumise võimalus piiratud.
  4. Korvpallikool ja esindusmeeskond toetuvad Tartu Ülikooli ja selle spordiklubi professionaalsetele treeneritele ja taustajõududele. Korvpalli ja spordi tugisüsteemide loomisse kaasatakse ülikooli õppe- ja teadusvõimalused võimalikult suurel määral.
  5. Korvpalli kui valdkonna kandepinna suurendamiseks ja suurepärase esindusmeeskonna loomiseks jätkatakse tihedat koostööd Tartu linnaga. Korvpall on Tartu ja selle lähiümbruse üks menukamaid spordialasid. Kohalikul järelkasvul põhinev esindusmeeskond võimaldab kaasata ja ühendada kohalikku kogukonda senisest enam.
  6. Soodustatakse oma võistkonna identiteedil põhineva tugeva kogukonna ja toetajaskonna teket. Parandatakse kodumängude korraldust ja kaasatakse rohkem pealtvaatajaid.
  7. Esindusmeeskonna nimi on Tartu Ülikool ja korvpallikool kasutab nime Tartu Ülikooli korvpallikool.
  8. Korvpalli ja esindusmeeskonna majandusmudel on jätkusuutlik.
  9. Esindusmeeskonna pikaajaline eesmärk on olla viie aasta pärast (2023) Eesti meistriliiga tipus ja osaleda rahvusvahelistes liigades.

Lisainfo:

Meelis Luht, Tartu Ülikooli kantsler, 737 6501, meelis.luht@ut.ee

Priit Kaasik, TÜ akadeemilise spordiklubi korvpallidivisjoni juht, TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja, 737 5364, priit.kaasik@ut.ee

0 kommentaari

Kommenteerimine ei ole lubatud