Juhend 2015

Rocki Igamehe kossuturniir 3×3 2015

Võistluste eesmärk
Populariseerida korvpallimängu Tartu linnas ja maakonnas. Sportimisharrastuse ja korvpallimängu ergutamine.

Aeg ja koht:

1. etapp – 15. märts, 2015 kell 11.00, EMÜ Spordihoone
2. etapp – 22. märts, 2015 kell 11.00, Tartu Ülikooli Spordihoone (Ujula, 4)
3. etapp – 05. aprill, 2015 kell 11.00, Tartu Ülikooli Spordihoone (Ujula, 4)

Korraldamine:
Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi.

Turniiri peakorraldajad:

Esko Tõnisson
esko.tonisson@emu.ee
53 808 778

Jano Kunts
jano.kunts@ut.ee
53 585 498

Osavõtjad
Võistlusele saab registreerida, alates 16. eluaastast. Võistlused toimuvad ainult meeste arvestuses.

Võistluste süsteem
Ühes võistkonnas peab olema 3 mängijat. Turniirisüsteem ning täpne ajakava selgub enne võistluse algust vastavalt osavõtjate arvule. Peamiselt mängitakse tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste reeglistiku järgi, kus on välja toodud mõned erandid. Ausa mängu põhimõtted on Rocki Igamehe kossuturniiri üldiseks aluseks. Esimesel etapil moodustatakse võistkonnad loosi teel, järgnevatel etappidel loosi teel vastavalt reitingule.

Protestid
Võistluste käigus tekkinud kõik küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunikud.

Paremusjärjestus

Punktisüsteem:

1. koht 12p
2. 10p
3. 8p
4. 6p
5. 5p
6. 4p
7. 3p
8. 2p
9. 1p

Punktisüsteem viimasel etapil:

1. 24p
2. 20p
3. 16p
4. 12p
5. 10p
6. 8p
7. 6p
8. 4p
9. 2p

Autasustamine
Autasustatakse iga etapi esikolmikut ja turniiri esikolmikut lõppkokkuvõttes.

Registreerimine
Rocki Igamehe kossuturniiril registreerib iga võistleja enda individuaalselt lehel: http://basket.ut.ee/igamehe-registreerimine lehel või kohapeal.

Registreerimine kohapeal lõppeb 30 minutit enne võistluse algust.

VÕISTLUSTE REEGLID

1. VÄLJAK
1.1 3X3 Igamehe korvpalli mängitakse ühe korvi all.
1.2 Väljak on märgistatud piirjoontega nii otsalt, külgedelt kui tagant. Väljakule on märgistatud nii vabaviske (5,80m) kui ka 2-punkti joon (6,75m kaugusele korvist).

2. VÕISTKONNAD
2.1 Võistkond koosneb kolmest (3) loositahtel võistkondadesse paigutatud mängijatest

3. MÄNGU KOHTUNIKUD
3.1 Mängu juhib üks (1) kohtunik.

4. MÄNGU ALUSTAMINE
4.1 Võistkondade soojendus toimub üheaegselt enne mängu.
4.2 Mängu alustav võistkond loositakse. Loosiga võitnud võistkond võib otsustada palli valdamise mängu või võimaliku lisaaja alguses.

5. PUNKTID
5.1 Iga 3-punkti joone seest visatud vise on ühe (1) punkti vääriline
5.2 Iga 3-punkti joone tagant visatud vise on kahe (2) punkti vääriline
5.3 Iga vabavise on ühe (1) punkti vääriline

6. MÄNGU AEG / VÕITJA VÕISTKOND
6.1 Mängitakse 10 minutit jooksvat aega, v.a. viimane (1) minut, kui kell peatub vabavisete ja „surnud palli“ puhul. Aeg läheb taas käima peale pallivahetuse lõppemist (palli jõudmist vastasvõistkonna kätte).
6.2 Mängu võidab võistkond, kes juhib mänguaja lõppedes või kes saavutab varem kaksteist (12) punkti. Reegel ei kehti lisaaja puhul.
6.3 Kui mänguseis on mänguaja lõppedes viigiline, mängitakse lisaaeg. Lisaaega alustab võistkond, kes normaalaega alustas kaitsepositsioonilt. Mängu võidab lisaajal esimesena punkti visanud võistkond (kuldne korv).

7. VIGADE LIMIIT
7.1 Vigade arvestus on võistkonnapõhine. Võistkonnal on õigus vabaviskele kui vastasvõistkonnal on nelja (4) vea limiit täis (alates viiendast (5) veast). Alates kaheksandast (8) veast, iga järgneva vea korral, lahkub võistkonnast 1 mängija. Võistkonna kümnes (10) viga, tähendab võistkonna automaatset kaotust.
7.2 Viskel sooritatud vea puhul on võistkonnal õigus ühele (1) vabaviskele, juhul kui vise toimus 3-punkti joone tagant on võistkonnal õigus kahele (2) vabaviskele.
7.3 Peale möödaläinud vabaviset selgub palli valdaja lauavõitluse abil.

8. KAHETEIST-SEKUNDI REEGEL
8.1 Rünnakuaeg on kaksteist (12) sekundit. Aeg läheb käima palli üleminekul kaitsemängijale (valdamise hetkest korvi all tabava korvi puhul või üleminekul 2-punkti joone tagant).
8.2 Juhul, kui väljak ei ole varustatud kellaga, on kohtuniku / ajavõtja kohustus lugeda rünnaku viimast viite (5) sekundit. Kui ründav võistkond ei jõua viskele läheb palli valdamise õigus vastasvõistkonnale.

9. MÄNGU KÄIK
9.1 Peale igat tabavat viset või viimast vabaviset:
– peale korvi jätkab vastasvõistkond mängu 3 punkti joone tagant (mitte otsaaudist), palli „checkiga“
9.2 Peale igat möödaläinud viset või viimast vabaviset:
– kui ründav võistkond saab palli võib mängu jätkata ilma palli 3-punkti joone taha toimetamata,
– kui kaitses olnud võistkond saab palli, on võistkonnal kohustus pall enne järgmist rünnakut toimetada 3-punkti joone taha.
9.3 Vaheltlõike puhul tuleb pall rünnaku alustuseks toimetada 3-punkti joone taha.
9.4 „Surnud palli“ või viimase tabava vabaviske puhul toimub palli valdamise vahetus kaitse- ning ründemängija vahel 3-punkti joone juures palli „checkiga“. Kaitsemängija ei tohi ületada 3 punkti joont enne kui ründemängija pole palli saanud.
9.5 Kaitses olnud võistkonnal on õigus „pooleks pallile“.

10. TIME-OUT
10.1 Võistkonnal on õigus ühele (1) 30-sekundilisele time-outile.