Korvpalli sihtkapital

 

Tartu meeste korvpalli sihtkapitali statuut

Tartu Kultuurkapitali juurde on asutatud Tartu meeste korvpalli sihtkapital, millega toetatakse meeste korvpalli arengut Tartus. Sihtkapitali kogutakse raha eraannetajatelt, nii üksikisikutelt kui firmadelt.

Stipendiumile võib kandideerida Tartus tegutseva meeste korvpallimeeskonna liige.

Stipendiumi määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud viieliikmeline stipendiumikomisjon.

Sihtkapitali statuudi järgi saab stipendiumi taotleda kuni kaks korda aastas.

Seega on nüüd loodud võimalus kõikidel Tartu korvpalli heast käekäigust lugupidavatel eraisikutel ja firmadel toetada otse linna kõrgeimal tasemel mängivat meeskonda sõltumata meeskonda majandavast klubist. Lisaks annab sihtkapital võimaluse toetada Tartu korvpalli ka kõigil neil, kes ei soovi sõlmida sponsorilepinguid.

Annetuse tegemiseks tuleb teha ülekanne SA Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele. Ülekande selgitusse lisada märgusõna „Korvpall“ ja füüsilisest isikust annetaja korral tema isikukood.

SA Tartu Kultuurkapital arveldusarved on järgmised:
Swedbank – EE092200221011379347
SEB Pank – EE251010102052050006
Danske Bank A/S Eesti filiaal – EE813300334408570002

Eraisikutest annetajad saavad annetustelt kalendriaasta maksustatavast tulust 21% tulumaksu tagasi.

Juriidiliste isikute puhul on maksuvaba 3% maksustamisperioodi sotsiaalmaksuga maksustavast summast või 10% viimase majandusaasta kasumist.

Toeta Tartu korvpalli ja tule saali oma meeskonnale kaasa elama!

SEB  Swedbank Danske Bank