Tartu Basket Cup 2019

Info (EST)Info (ENG)Info (RUS)Tournament passes (accommodation&meals)Väljakud/Courts

Tartu Basket Cup 2019 toimub Tartu Ülikooli Spordihoones, Ujula 4, Tartus 3.05-5.05.2019.

Turniiritabel ja alagrupid selguvad hiljemalt 19. aprill 2019.

VANUSEGRUPID

 • U13 (poisid s. 2006)
 • U12 (poisid s. 2007)
 • U11 (poisid s. 2008)
 • U10 (poisid s. 2009)
 • U9 (poisid s. 2010)

TURNIIRI REEGLID

Mängitakse FIBA korvpallireeglite järgi, mida on kohandatud järgnevalt:

Täiendavad reeglid vanusegrupides 2008, 2009, 2010:

 • Üks mängija tohib mängida maksimaalselt kolm veerandit.
 • Kõik mängijad peavad saama mängida. Lisaajal võivad mängida kõik mängijad.
 • Keelatud on kasutada maa-ala kaitset.
 • Üleväljapressing on lubatud, välja arvatud juhul kui punktide vahe on üle 30. Selle reegli rikkumisel määrab mängu kohtunik reeglit rikkunud meeskonnale hoiatuse ja sellele järgnevalt tehnilise vea.

TURNIIRISÜSTEEM

Selgub peale registreerimist. Iga võistkond saab 5 mängu.

PALLID JA KORVID

U13 mängib palliga nr 6 ja korvi kõrguseks on 305 cm.
U12 ja U11 mängib palliga nr 5 ja korvi kõrguseks on 305 cm.
U10 ja U9 mängib palliga nr 5 ja korvi kõrguseks on 260 cm.

MÄNGUAEG

Mängitakse 4×7 minutit puhast aega. Lisaaeg on 3 minutit

AUHINNAD

Iga vanusegrupi kolme paremat võistkonda autasustatakse karikaga, võistkonna liikmeid medalitega. Autasustatakse ka iga võistkonna parimat mängijat ja viskevõistluse, dunk contesti ja skill challenge’i parimat. Kõik osavõtjad saavad meene.

MEESKONNA MAKSUMUS

Turniiritasu on 140 € meeskonna kohta. Turniiritasu peaks olema makstud hiljemalt 5. aprilliks 2019. Turniiritasu maksta MTÜ Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arveldusarvele EE861010152001630003 SEB pangas.

KONTAKT:

Janeli Lilleallik
Tel: +372 5331 2872
tbc@ut.ee

Tartu Basket Cup 2019 takes place in University of Tartu Sportshall, Ujula 4, Tartu, Estonia on 3th-5th May 2019. Tournament schedule and groups will be announced by 19th April.

AGE GROUPS
• U13 (boys b. 2006)
• U12 (boys b. 2007)
• U11 (boys b. 2008)
• U10 (boys b. 2009)
• U9 (boys b. 2010)

TOURNAMENT RULES
Games are played according to FIBA rules with following amendments:

Additional rules in age groups, 2008, 2009, 2010:
• One player can play maximum 3 quarters.
• All the players must get playing time.
• Zone defense in not allowed.
• Full-court pressing is only allowed if the point difference is not over 30-points. If pressing is applied a warning and after that a technical foul is given for the team (stated by the game referee).

TOURNAMENT SYSTEM
• Will be announced after the end of registration. All teams get 5 games.

Balls and basket height
• U13 will play with size 6 ball and basket height 305 cm.
• U12 and U11 will play with size 5 ball and basket height 305 cm.
• U10 and U9 will play with size 5 ball and basket height 260 cm.

Playing time
• Playing time is 4 x 7 min (effective time) and overtime is 3 min.

AWARDS
Best three teams from each age group will be awarded with medals and trophies. All participants will be awarded with memorabilia. Also each teams best player and the winner of the shooting competition, dunk contest and skill challenge will be awarded.

TEAM FEE
Team fee is 140 € per team. Team fee should be paid by 5th April 2019 to MTÜ Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi’s account EE861010152001630003 SEB Bank

CONTACT:

Janeli Lilleallik
Tel: +372 5331 2872
tbc@ut.ee

Tartu Basket Cup 2019 пройдёт недавно полностью отремонтированном спорткомплексе Тартусского университета по адресу Уйула 4, Тарту с 3.мая по 5 мая 2019. Подгруппы и расписание игр будут объявлены не позднее 19 апреля 2019.

Возрастные группы

 • U13 (мальчики p 2006)
 • U12 (мальчики p 2007)
 • U11 (мальчики p 2008)
 • U10 (мальчики p 2009)
 • U9 (мальчики p 2010)

Правила турнира

В баскетбол играют по правилам ФИБА, адаптированный следующим образом.

Дополнительные правила для команд 2008, 2009, 2010 года рождения:

 • Один игрок может играть максимально три четверти
 • У всех игроков должна быть возможность играть. В дополнительное время могут играть все игроки.
 • Зонная защита запрещена.
 • Прессинг по всей площадке разрешается только во второй половине игры, кроме случая когда разница по пунктам больше 30. За нарушение этого правила делают команде предупреждение и за повторную техническую ошибку.

Система турнира

Уточняется после регистрации. У каждой команды 5 игр.

Мячи и корзины

 • команды U13 играют мячами нр.6 и высота корзины 305 cm.
 • команды U12 ja U11 играют мячами нр.5 и высота корзины 305 cm.
 • команды U10 ja U9 играют мячами нр.5 и высота корзины 260 cm.

Продолжительность игры

Играют 4 х 7 минут чистого времени. Дополнительное время 3 минуты.

Призы

Первые три команды каждой возростной группы награждаются кубками,каждому члену команды медаль. Награду получают и лучшие игроки команд, лучшие в соревновании броска, dunk contesti и skill challenge’i. Все участники получат диплом и сувенир.

Цена за команду

Плата за турнир 140 € за команду. Плата за турнир должна быть произведена до 5. апреля 2019. на счёт MTÜ Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi номер EE861010152001630003 в банке SEB.

Kонтакт

Janeli Lilleallik
Tel: +372 5331 2872
tbc@ut.ee

Tournament pass is mandatory to all participating teams.

A-PASS 330 places in the heart of Tartu (Hotel Tartu 1,5 km from the gym, Art Hotel Pallas 1,5 km, Hotel Dorpat 1,4 km, Dorpatensis guest apartments 1,1 km, Tampere house 950m). Cost of the tournament pass for one person is 115€ including 2 nights of accommodation and 7 meals + tournament T-shirt.

B-PASS 315 places in different spots of Tartu (KHK hostel 5,2 km from the gym, hotel Starest 4,2 km, Tamme hostel 2,9 km, hostel Hektor 2,5 km, Aleksandri hotel 2,3 km, hotel Raadimõisa 1,9 km). Cost of the tournament pass for one person is 85€ including 2 nights of accommodation and 7 meals + tournament T-shirt.

C-PASS 70 places with your own sleeping bags (Sõbramaja guest house 3 km from the gym, Tamme mat accommodation 2,9 km). Cost of the tournament pass for one person is 60€ including 2 nights of accommodation and 7 meals + tournament T-shirt.

D-PASS without accommodation + 3 meals 35€ per person + tournament T-shirt.

Extra night

A-PASS  (accommodation+dinner+breakfast) – 50€

B-PASS  (accommodation+dinner+breakfast) – 35€

C-PASS  (accommodation+dinner+breakfast) – 25€

Uued ja renoveeritud väljakud / New and renovated playing courts